Maya Plastik A.Ş. çalışma alanıyla ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı, topluma ve müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda,

  • Yasal mevzuatı takip ederiz.
  • Müşteri mevcut ya da olabilecek ihtiyaç, istek ve beklentileri detaylı olarak analiz ederiz ve müşterilerimizin memnuniyetini amaçlarız.
  • Teknolojik altyapıya önem veririz ve sürekli olarak gelistiririz.
  • İş paydaşlarımız olan tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ile sürekli koordinasyon içinde çalışırız, birikimlerimizi onlarla paylaşırız.
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi eğitir, bilgilendiririz.
  • Hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çalışan eğitimli personel ile insan sağlığına zarar vermeyecek hammadde temin ederiz ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi le ürettiğimiz ürünleri güvence altına alırız.
  • Şirket ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı için planlı çalışmalar yaparız, israfı belirleyip asgariye indiririz.

Dogal kaynakları kirletmeyiz, kirletilmesine engel oluruz. Çevre dostu, güvenilir ürünler kullanır, üretir ve pazarlarız.

  • Ürünlerimiz ve çalışmalarımızdan kaynaklanacak riskleri belirler, en iyi, planlı isletme uygulamalarıyla, işyerimizin emniyetli , sağlıklı ve çevre açısından güvenli olmasını sağlarız.
Sertifikalar
Sertifikalar
Sertifikalar
Sertifikalar
Sertifikalar
Sertifikalar
Sertifikalar