Maya Plastik‘in en önemli sermayesi insandır.

Maya Plastik genelinde insan kaynakları sistemleri vazgeçilmez değerlere ve temel yetkinliklere odaklanarak yapılandırılmıştır.

Maya Plastik, kurumsal kimliğini, faaliyette bulunduğu sektörlerde sürekli gelişim gösteren, değişime açık, uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları yapan, çalışma ortamında güvene, karşılıklı saygıya ve sevgiye önem veren bir kuruluş olarak tanımlar. Bu çerçevede, değerleri ile uyumlu çalışacak, katkılarıyla kurumu daha da ileriye götürecek yeni iş arkadaşlarını kazanmayı en önemli sorumluluklarından biri sayar. Maya Plastik‘in vizyon ve stratejilerine ulaştıracak insan gücünü gruba kazandırmak, iş süreçlerini sürekli iyileştirmek, bireysel performansı izlemek, performansı geliştirici eğitim ve kariyer gelişimi olanakları sağlama misyonu, Maya Plastik‘in insan kaynakları yönetimine yaklaşımını belirler. Adaylara ve çalışanlara ırk, cinsiyet, din farkı gözetmeksizin eşit iş ve yükselme fırsatları sağlamak Maya Plastik‘in öncelikli ilkesidir. Maya Plastik‘te seçme ve yerleştirme süreci, temel yetkinliklerimiz ve görevin gerektirdiği yetkinliklere uygun adayları belirlemekle başlar.